Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam

- Hỗ trợ cho GDĐH;

- Điều tiết và quản lý GDĐH nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra;

- Khuyến khích cho những người có hoàn cảnh khó khăn;

- Có một chương trình, dự án hỗ trợ tín dụng;

- Bảo đảm bình đẳng tiếp cận đến GDĐH nói riêng và giáo dục nói chung.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf245 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_quan_ly_nha_nuoc_du_an_dau_tu_tu_ngan_sach_nha_nuoc_.pdf
Tài liệu liên quan