Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020

Vềmặt kỹthuật, viễn thông Trung Quốc lạc hậu so với các nước phát triển

khoảng 20 đến 30 năm. Đường cáp và viba ởTrung Quốc những năm 1980 chỉ

tương đương với nước ngoài vào những năm 1960. Trang bịmạng lưới thông tin chỉ

tương đương Mỹvào đầu những năm 1950. Tỷlệcáp trần trên mạng lưới viễn

thông Trung Quốc chiếm đến 82%, cáp đối xứng và cáp đồng trục chỉchiếm 13%

trong khi ởcác nước phát triển thời điểm đó cáp trần đã được loại ra khỏi mạng

lưới, mức độtự động hoá của mạng lưới nội thịmới đạt khoảng 60%.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf235 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_phat_trien_nganh_vien_thong_viet_nam_den_nam_2020.pdf
Tài liệu liên quan