Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Hoa luôn có trong ñời sống tinh thần của con người, vì hoa là kết tinh

những ñiều kỳdiệu nhất trong thếgiới cỏcây ban tặng cho loài người. Xãhội

ngày càng phát triển, con người có ñiều kiện hướng ñến ñời sống tinh thần

nhiều hơn và vẻ ñẹp của hoa ñã ñi vào mỗi gia ñình nhưlà một phần tất y ếu

của cuộc sống. Ở một số nước như Hà Lan, Mỹ, Colombia, Kenia, Trung

Quốc việc kinh doanh hoa ñược coi là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần

không nhỏ vào nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Hàng năm, các nước này

sản xuất một lượng lớn hoa cắt ñểcung cấp cho thịtrường trong nước và xuất

khẩu. ỞTrung Quốc, diện tích sản xuất hoa ñã ñạt tới 3000 ha với 1,09 t ỷ

cành hoa, thu nhập lên tới 18.000 – 65.000 USD/ha. Một trong những nước

nghiên cứu và sản xuất hoa hồng hàng ñầu thếgiới là Hà Lan với tổng kim

ngạch xuất khẩu hoa hồng năm 2003 lên tới 430 triệu Euro [47].

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Nghiên cứu chọn tảo và nhân giống cây hoa hồng (Rosa SPP.L.) năng suất, chất lượng cao cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf218 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_chon_tao_va_nhan_giong_cay_hoa_hong_rosa_.pdf
Tài liệu liên quan