Kinh tế phát triển

8.Điều kiện để thu hút có hiệu quả FDI là hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội (D)

Đầu tư của các tư nhân nước ngoài đối với các nước phát triển có hạ tầng tốt là điều

kiện của các nhà đầu tư.

9.GDP là tổng sản phẩm xã hội theo quan điểm của Mark là chỉ tiêu phản ánh tổng

thu nhập (S) vì theo quan điểm của Mark tổng sản phẩm xã hội bằng tổng C+V+m ,

thu nhập quốc dân thì chỉ bằng v+m, tức là chỉ có khu vực sản xuất vật chát mới sáng

tạo ra của cải cho xã hội.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Kinh tế phát triển trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Kinh tế phát triển trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Kinh tế phát triển trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Kinh tế phát triển trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Kinh tế phát triển trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf18 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfkinh_te_phat_trien.pdf
Tài liệu liên quan