Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng

Theo luân chứng kinh tế kỹ thuật năm 1989, khu bảo tồn có diện tích

là 4.439ha nằm trên địa bàn phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà. Được chia

thành 3 tiểu khu: 62,63,64; diện tích đất lâm nghiệp: 4189,7ha. Trong đó

diện tích có rừng là 3431,7ha; diên tích chưa có rừng là 764ha. Nhưng đến

nay thực tế diện tích đất rừng đặc dụng được chuyển mục đích sử dụng cho

các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như phục vụ cho dự án

du lịch là 260,433ha. Như vậy diên tích đất lâm nghiệp thực tế thuộc rừng

đặc dụng là 3929,267ha.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Khóa luận Tìm hiểu tình hình quản lý lâm sản ngoài gỗ tại bán đảo Sơn Trà -Tp Đà Nẵng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf72 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_tim_hieu_tinh_hinh_quan_ly_lam_san_ngoai_go_tai_ba.pdf