Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Mặc dù chỉ mới thực sự ra đời và phát triển trong vòng gần 30 năm, CRM

đã nhanh chóng trở thành một khái niệm quen thuộc và được ứng dụng trên

toàn thế giới. Khi mới xuất hiện, khoảng 50% thị trường phần mềm CRM

(dưới đây gọi tắt là thị trường CRM) là cuộc cạnh tranh giữa năm nhà cung

cấp chính: PeopleSoft, Oracle, SAP, Siebel, Telemation.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Khóa luận Quản trị quan hệ khách hàng (customer rela tionship management) trong chiến lược cạnh tranh và bài học dành cho doanh nghiệp Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf101 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_quan_tri_quan_he_khach_hang_customer_rela_tionship.pdf
Tài liệu liên quan