Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường biển là một nghiệp vụ kinh doanh

quốc tế có tính chất tin cậy, ổn định và an toàn giữa các bên hữu quan trong

hoạt động ngoại thương, cũng như với người vận chuyển và ngân hàng. Ngoài

ra bảo hiểm cũng chính là một hoạt động xuất khẩu vô hình rất quan trọng

trong nền ngoại thương quốc gia, cạnh tranh rất cao, nó còn là một công cụ tài

chính của thương mại quốc tế. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật vận tải biển,

bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường biển cũng có những bước phát triển liên

tục. Tuy nhiên, bảo hiểm hàng hoá là một nghiệp vụ truyền thống lâu đời nhất

và là một lĩnh vực hoạt động hết sức phức tạp.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Khóa luận Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf71 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_mot_so_van_de_phap_ly_ve_hop_dong_bao_hiem_hang_ho.pdf
Tài liệu liên quan