Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA

Các hàm trực giao được sửdụng đểcải thiện hiệu suất băng tần trong hệ

thống trải phổ. Trong hệthống thông tin di động CDMA, mỗi người sửdụng một

phần tửtrong tập các hàm trực giao. HàmWalsh và chuỗi Hadamard tạo nên một

tập các hàm trực giao được sửdụng trong CDMA.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Khóa luận Điều khiển công suất trong hệ thống CDMA trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf76 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_dieu_khien_cong_suat_trong_he_thong_cdma.pdf