Giáo trình Marketing kỹ nghệ

Các yếu tốvềquan hệliên quan đến khái niệm vềtrung tâm mua. Theo mô hình hành vi mua Wesber và Wind, chức năng của trung tâm mua là một trong những nội dung của mô hình và được hình thành bởi mối tương tác giữa các cá nhân. Các nội dung cụthểcần nghiên cứu nhưlà vai trò của các thành viên tham gia vào trung tâm mua, các mong muốn, hành vi, các mối quan hệ. Chức năng của trung tâm mua được hình thành bởi sựkết hợp bởi mục đính các cá nhân cũng nhưcá tính của họ, bởi vai trò lãnh đạo trong nhóm, cơcấu và các nhiệm vụcủa nhóm và các ảnh hưởng bên ngoài, bao gồm các yếu tốtổchức và môi trường.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Giáo trình Marketing kỹ nghệ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Giáo trình Marketing kỹ nghệ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Giáo trình Marketing kỹ nghệ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Giáo trình Marketing kỹ nghệ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Giáo trình Marketing kỹ nghệ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf73 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_marketing_ky_nghe.pdf
Tài liệu liên quan