Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm

Danh từ protid hay protein có xuất xứ từ tiếng Hylạp “Protos” có nghĩa là trước nhất, quan trọng nhất.

Protein là hợp chất hữu cơ có chứa nitơ. Đơn vị cấu thành protein là các axit amin. Có 22 loại axit amin hay gặp trong thức ăn, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết đối với người lớn: leucin, isoleucin, lysin, tryptophan, phenylalanin, valin, treonin và methionin.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Giáo trình dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc94 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 868 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docgiao_trinh_dinh_duong_ve_sinh_an_toan_thuc_pham.doc
Tài liệu liên quan