Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM

Hệ thống SISO

Chỉ sử dụng 1 anten phát và 1 anten thu.

Thường được sử dụng trong phát thanh và truyền hình, các HT truyền dẫn vô tuyến cá nhân như wifi, bluetooth.

Dung lượng HT phụ thuộc vào tỷ số SNR theo công thức Shannon

 C= B.log2(1+SNR) bit/s/Hz

 

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pptx42 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pptxdo_an_tong_quan_he_thong_mimo_va_ky_thuat_ofdm.pptx