Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG

+ Trong quá trình sản xuất phải chú ý đẩm bảo an toàn, cho các khâu đặc

biệt là tháo, nạp sản phẩm, lọc, sấy, nghiền. Là những khâu công nhân

thƣờng phải tiếp xúc thƣờng xuyên.

+ Duy trì độ chân không trong sản xuất.

+ Thay những chất độc trong những quá trình bằng những chất ít độc hại

hơn nếu có thể.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất aromatic từ LPG trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf124 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_thiet_ke_phan_xuong_san_xuat_aromatic_tu_lpg.pdf
Tài liệu liên quan