Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol

Ở Việt Nam toàn bộ lượng dầu nhờn này ta phải nhập từ nước ngoài dưới dạng

th ành phẩm hoặc ở dạng dầu gốc cùng với các loại phụ gia rồi tự pha chế.

Cùng với phát triển của xã hội kéo theo sự bùng phát của phương tiện cá nhân.

Ví dụ ở Hà Nội môi năm có khoảng 100 nghìn xe gắn máy được nhập khẩu. Đây

chính là một th ị trường rất lớn cho công nghiệp sản xuất d ầu nhờn động cơ.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf64 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_thiet_ke_day_chuyen_san_xuat_dau_nhon_bang_phuong_phap.pdf
Tài liệu liên quan