Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp

Chỉ dựa trên các thông tin vào ra quan sát đƣợc trên các đối tƣợng điều

khiển, không đòi hỏi phải hiểu bản chất để mô hình hóa toán học đối tƣợng nhƣ

trong lý thuyết điều khiển truyền thống.

Miền ứng dụng rộng lớn, đa dạng.

Khối lƣợng công việc thiết kế giảm đi nhiều do ta không cần sử dụng mô

hình đối tƣợng, nhờ đó mà trong hầu hết các bài toán ta có thể giảm khối lƣợng

tính toán, thời gian thiết kế và hạ giá thành sản phẩm.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf72 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_thiet_ke_bo_dieu_khien_hien_dai_ung_dung_trong_cong_ng.pdf