Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng

 Đo phần mềm là một trong những nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kỹ thuật phần mềm. Trong khi kỹ nghệ phần mềm đề cập đến các hoạt động liên quan đến quá trình phát triển phần mềm, đo phần mềm liên quan đến các đối tượng trong kỹ nghệ phần mềm mà có thể định lượng được. Một số ví dụ điển hình là đo và dự đoán chi phí dự án, đo và dự đoán chất lượng của sản phẩm phần mềm. Tất cả các ngành công nghệ đều xác định rõ vai trò quan trọng của phép đo khi tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất nào.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp đo phần mềm hướng đối tượng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc90 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docdo_an_phan_tich_thiet_ke_va_xay_dung_phan_mem_tro_giup_do_ph.doc
Tài liệu liên quan