Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép

Vùng đối tượng được sử dụng để lưu dữ liệu cho các đối tượng lập trình

như các giá trị tức thời, giá trị đặt trước của bộ đếm, hay Timer. Dữ liệu kiểu đối

tượng bao gồm của thanh ghi của Timer, bộ đếm, bộ đếm tốc độ cao, bộ đệm

vào/ra tương tự và các thanh ghi Acumulator ( AC).

Kiểu được đối tượng bị hạn chế rất nhiều vì các dữ liệu kiểu đối tượng chỉ

được ghi theo mục đích cần sử dụng của đối tượng đó.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động cắt ống tại nhà máy sản xuất thép trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf85 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 651 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_nghien_cuu_xay_dung_mo_hinh_tu_dong_cat_ong_tai_nha_ma.pdf