Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP

(Bản scan)

Thông thường khả năng sinh sản của lợn nái phát triển theo xu hướng là ở lứa đẻ thứ nhất thường có số con sơ sinh sống/ổ thấp nhất, sau đó tăng dần và đạt giá trị cao nhất ở lứa thứ 4 hoặc 5 sau đó giảm dần ở các lứa sau. Điều này phụ thuộc vào bản chất di truyền và môi trường, nhưng yếu tố di truyền vẫn quan trọng. Những giống lợn có khả năng đẻ nhiều con thường đạt giá trị cao nhất chậm hơn với các giống có số con sơ sinh sống/ổ thấp hơn.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ ổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf57 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_nghien_cuu_xac_dinh_gia_tri_giong_de_nang_cao_tinh_tra.pdf
Tài liệu liên quan