Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động

Tổn hao đường truyền mô tả sự suy giảm cường độ tín hiệu giữa ăng-ten thu

và ăng-ten phát theo khoảng cách và các tham số khác có liên quan như tần số

công tác, độ cao các ăng-ten, . Trong không gian tự do, cường độ tín hiệu trung

bình thu được giảm dần theo bình phương khoảng cách từ máy phát tới máy thu

do công suất tín hiệu trên một đơn vị diện tích của mặt cầu sóng giảm dần theo

bình phương khoảng cách giữa các ăng-ten thu và phát. Trong thông tin di động

mặt đất, do hấp thụ của môi trường truyền

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Dự đoán phủ sóng trong hệ thống thông tin di động trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf95 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_du_doan_phu_song_trong_he_thong_thong_tin_di_dong.pdf