Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình

Bằng việc thu hẹp giới hạn điện áp đường truyền, tốc độ truy ền dữ liệu được tăng lên đáng kể.

Ngoài ra chuẩn RS232C cũng quy định trở kháng tải, giá trị này thuộc phạm vi 3KΩ đến 7KΩ;

đồng thời bộ đệm phải duy trì tăng điện áp tương đối lớn khoảng 30V/μs. Các yêu cầu về mặt

điện được quy định trong chuẩn RS232C như sau:

1. Mức logic 1(mức dấu) nằm trong khoảng -3V -> -12V; Mức logic 0 (Mức trống) nằm trong

khoảng +3V -> +12V.

2. Trở kháng tải về phía bộ nhận của mạch phải nằm trong khoảng 3KΩ - 7KΩ.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Điều khiển và giám sát thiết bị điện gia đình trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf34 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_dieu_khien_va_giam_sat_thiet_bi_dien_gia_dinh.pdf