Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS

- Nhận dữliệu từTSCI và chuyển chung đến tầng chuyển mạch không

gian,nhận dữliệu trởlại từSSG và chuyển chúng vềcho TSCO có kết nối

tới LTG đích.

- Một LISB được kết nối tới SSG của cả2 side đểan toàn. Nếu có sựcốxảy

ra thì SGC sẽgửi bản tin báo lỗi tới CP,và CP gửi lệnh tới SGC để điều

khiển việc nhân dữliệu từsize khác và cho size hỏng vềtrạng thái stanby.

- Nếu rack TSG xa rack SSG thì dữliệu từSSG vềTSG có thễbịtrễkhác

nhau, LISB có nhiêm vụcân bằng độtrễ.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Dịch vụ Centrex của tổng đài EWSD-SIEMENS trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf75 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_dich_vu_centrex_cua_tong_dai_ewsdsiemens.pdf