Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai

Ởhình thức bảo vệnày, dùng rơle so lệch dọc mã hiệu PHT – 565, làm việc theo nguyên

tắc so sánh dòng điện ở đầu ra và đầu vào của phần tử được bảo vệ. Ởchế độlàm việc bình

thường người ta chỉnh định dòng điện đi vào rơle phía đầu ra và đầu vào bằng nhau, do đó rơle

không tác động. Khi sựcốtrong vùng bảo vệlàm xuất hiện sai lệch giữa dòng điện đầu vào và

đầu ra, do đó có dòng điện đi vào rơle lớn hơn giá trịchỉnh định, hệthống bảo vệso lệch dọc

sẽtác động tức thời cắt vùng sựcốra khỏi lưới điện.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Bảo vệ trạm biến áp 35/6kV của mỏ than Đèo Nai trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf53 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_bao_ve_tram_bien_ap_356kv_cua_mo_than_deo_nai.pdf
Tài liệu liên quan