Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại

Mặc dù các hệ thống tổng đài được nâng cấp rất nhiều từ khi nó được phát

minh ra, các chức năng cơ bản của nó như: xác định các cuộc gọi của thuê bao,

kết nối thuê bao gọi với thuê bao bị gọi và sau đó tiến hành phục hồi trạng thái

ban đầu khi cuộc gọi đã hoàn tất. Hệ thống tổng đài bằng nhân công ti?n hnh

qutrình này bằng tay, trong khi hệ thống tổng đài tự động thực hi?n cc qutrình

này bằng điện tử.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Báo động và điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf82 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_bao_dong_va_dieu_khien_thiet_bi_qua_duong_day_dien_tho.pdf