Đề thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ môn Kinh tế học - Kinh tế quốc dân

1.1 Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, lợi ích cá nhân cận biên sẽ lớn hơn lợi ích xã

hội cận biên.

1.2 Nếu A và B là 2 hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất

hàng hóa A giảm thì giá của cả hàng hóa A và B đều giảm.

1.3 Khi Chính phủ đánh thuế một lần (T) đối với nhà độc quyền thì tổng doanh thu sẽ

giảm đi một lượng đúng bằng phần thuế đó.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ môn Kinh tế học - Kinh tế quốc dân trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ môn Kinh tế học - Kinh tế quốc dân trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ môn Kinh tế học - Kinh tế quốc dân trang 3

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf3 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dao_tao_thac_si_mon_kinh_te_hoc_kinh_te_qu.pdf