Đề thi sau đại học năm 2008 môn Khoa học máy tính

Thí sinh trảlời ngắn gọn 6 câu hỏi sau đây, mỗi câu 0.25 điểm:

1.1 Đểgiải bài toán Tháp Hà Nội bằng một giải thuật đệquy, người ta hay dùng chiến lược thiết kếgiải thuật nào

sau đây:

a. tham lam

b. quay lui

c. chia đểtrị

d. cảba câu trên đều sai

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề thi sau đại học năm 2008 môn Khoa học máy tính trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề thi sau đại học năm 2008 môn Khoa học máy tính trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề thi sau đại học năm 2008 môn Khoa học máy tính trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề thi sau đại học năm 2008 môn Khoa học máy tính trang 4

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf4 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_sau_dai_hoc_nam_2008_mon_khoa_hoc_may_tinh.pdf
Tài liệu liên quan