Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động

Nội dung thực hiện đề tài bao gồm các vấn đề chính như sau :

 

- Các giải pháp nhà giữ xe tự động

- Động cơ bước và phương pháp điều khiển

- Thiết kế mạch lái động cơ bước

- Phần mềm Eagle để thiết kế mạch in điều khiển động cơ bước

- Bộ điều khiển khả lập trình PLC S7-300

- Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA

- Phần mềm WinCC để thiết kế giao diện HMI

- Xây dựng giải thuật và chương trình điều khiển mô hình

- Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động

 

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Xây dựng mô hình mẫu 2D tượng trưng cho hệ thống đỗ xe tự động trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc68 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_tai_xay_dung_mo_hinh_mau_2d_tuong_trung_cho_he_thong_do_x.doc