Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

 Qua việc phân tích nghiên cứu chúng ta có thể thấy được rằng lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường luôn có vai trò quyết định và đặc biệt quan trọng. Nó là mục tiêu và động lực cho mọi hoạt động của con người và của toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng động lực lợi nhuận là con dao hai lưỡi. Một mặt nó tạo động lực thúc đẩy con người và xã hội phát triển. Tuy nhiên mặt khác nếu để mặc nó tự do hoạt động thì nó lại gây ra những hậu quả làm giảm hiệu qủa kinh tế của các hoạt động của con người, thậm chí là những hậu quả có ảnh hưởng kìm hãm sự phát triển của xã hội đặc biệt là đối với nước ta - là một nước đang tiến hành quá độ lên CNXH - thì ảnh hưởng của những tác hại này lại càng to lớn. Vì vậy tất yếu nảy sinh yêu cầu phải có những biện pháp nhằm khắc phục những hậu quả đó.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc61 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_tai_vai_tro_cua_loi_nhuan_trong_nen_kinh_te_thi_truong.doc