Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt

Ngày nay, cùng với sựphát triển của xã hội. Khoa học kỹthuật đóng một vai trò

quan trọng.Với bất kỳlĩnh vực hoạt động nào của con người cũng cần đến thông tin.Vì

vậy trong vài thập kỷgần đây đã có sựbùng nổvềthông tin đã và đang chuyển sang kỷ

nguyên công nghệthông tin.

ỞViệt Nam, trong nhưng năm gần đây, không chỉ ởthành thịmà còn nông thôn

vùng sâu, vùng xa thông tin đều đến được .Tivi đã trởthành một phương tiện giải trí

cũng nhưla phương tiện cập nhập thông tin. Có thểnói lịch sửphát triển của tivi đi đôi

với sựphát triển trình độcủa con người

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Tổng quan về tivi màu sony kv- 1485mt trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf63 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_tong_quan_ve_tivi_mau_sony_kv_1485mt.pdf