Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G

- Duy trì, cải thiện chất lượng dịch v ụ hiện tại.

- Giảm tỉ lệ rời bỏ mạng của các khách hàng hiện tại.

- Thu hút khách hàng mới qua v iệc cung cấp các dịch v ụ hay chất lượng dịch

v ụ tốt hơn bằng việc nâng cao đặc tính mạng.

- Đạt được tối đa lợi nhuận do các dịch v ụ tạo ra bởi việc sử dụng tối đa hiệu

suất c ủa các phần tử chức năng mạng.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Tối ưu hóa mạng 3G trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf55 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_toi_uu_hoa_mang_3g.pdf