Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323

-Sửdụng hệthống lưu trữrồi truyền tại các nút mạng.

(Store and Forward).

- Thông tin được chia thành các gói

- Không có kênh dành riêng nào được thiết lập, băng thông

của kênh logic giữa hai thiết bị đầu cuối thường không cố

định

-Độtrễthông tin lớn hơn mạng chuyển mạch kênh rất nhiều

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323 trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323 trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323 trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323 trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Tìm hiểu hệ thống H323 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf49 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_tim_hieu_he_thong_h323.pdf