Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội

Ngoài lời mở đầu, lời kết và danh mục tài liệu tham khảo, bài khoá luận

gồm 3 chương:

Chương I: Vài nét về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và vai trò

của nguồn vốn này đối với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Chương II: Thực trạng sử dụng vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng

kỹ thuật thành phố Hà Nội

Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn

ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà

Nội

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf97 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_su_dung_von_oda_trong_xay_dung_co_so_ha_tang_ky_thuat.pdf
Tài liệu liên quan