Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế

Có nhiều cách để phân loại đầu tư theo các tiêu chí khác nhau

Theo đối tượng đầu tư, theo chủ thể đầu tư, theo nguồn vốn đầu tư .Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này chúng ta sẽ phân loại thành:

- Đầu tư phát triển : là đầu tư không chỉ trực tiếp làm tăng tài sản của người chủ đầu tư mà cả của nền kinh tế là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị ) và tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng ), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Mối quan hệ qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc48 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docde_tai_moi_quan_he_qua_lai_giua_dau_tu_voi_tang_truong_va_ph.doc