Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về marketing và công tác quản trị marketing .

- Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ.

- Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty nội th ất Hà Vũ.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc80 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 809 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_tai_hoan_thien_cong_tac_quan_tri_marketing_tai_cong_ty_tn.doc
Tài liệu liên quan