Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam

Sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển kinh tế đòi hỏi phải có một lượng vốn đầu tư rất lớn. Nếu trong những năm đầu của thập niên này, tốc độ tăng trưởng là do thay đổi cơ cấu kinh tế,làm giải phóng các nguồn lực và thiết lập các cơ chế giá cả để điều tiết các nguồn lực kinh tế đó. Đến những năm cuối của thập kỷ này, việc chuyển biến các mục tiêu kinh tế vĩ mô sang ưu tiên hàng đầu vào các biện pháp chuyển đổi kinh tế theo chiều sâu nhằm phát huy hiệu quả của cơ chế kinh tế mới hướng vào CNH-HĐH.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Giải pháp tăng cường vai trò và mối quan hệ giữa hai nguồn vốn trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc42 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_tai_giai_phap_tang_cuong_vai_tro_va_moi_quan_he_giua_hai_.doc
Tài liệu liên quan