Đề tài Công nghệ MPLS VPN

IP và ATM là hai công nghệ hoàn toàn khác nhau, được thiết kế

cho những môi trường mạng khác nhau, khác nhau về giao thức,

cách đánh địa chỉ, định tuyến, báo hiệu, phân bổ tài nguyên.

=>sự phức tạp của mạng lưới do phải duy trì hoạt động của hai hệ

thống thiết bị.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Công nghệ MPLS VPN trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Công nghệ MPLS VPN trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Công nghệ MPLS VPN trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Công nghệ MPLS VPN trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Công nghệ MPLS VPN trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf70 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 910 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_cong_nghe_mpls_vpn.pdf
Tài liệu liên quan