Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay

Nước ta căn bản là một nước nông nghiệp, vì vậy nông dân, nông nghiệp và nông thôn luôn là lực lượng và cơ sở vật chất quan trọng tạo nên sự hưng thịnh của dân tộc. Với quan điểm như vậy, trong đường lối đổi mới của Đảng, nghị quyết Hội nghị TW6 (lần 1) khoá 8 đã đưa ra chủ trương: “phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hợp tác hoá với các giải pháp nhằm phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản, phải phát triển mạnh và đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác".

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn trong tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc78 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docde_tai_chuyen_dich_co_cau_kinh_te_huong_di_tich_cuc_de_phat_.doc