Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi

-Trong những năm gần đây, phong trào nuôi cá trê phi phát triển mạnh do

đặc điểm cá dễ nuôi, ít bệnh, sống được trong môi trường nước tù hãm. Từ đó đem

lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ nuôi thuỷ sản.

-Nhưng hiện nay giá cá trê chưa cao, nhất là những lúc phải đụng độ với

cá trê vàng đánh bắt từ tự nhiên. Nên đòi hỏi phải tạo ra sản phẩm mới, bảo quản

được lâu để bán trái vụ để đạt giá cao.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề cương Sản xuất khô cá Trê Phi trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 894 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_san_xuat_kho_ca_tre_phi.pdf