Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Phương pháp hệ thống, phương pháp tư duy

Phương pháp phân tích, tổng hợp: mục đích để chứng minh từng luận điểm của đề tài có tính thuyết phục hơn

Phương pháp tin học hóa bằng công cụ lập trình để giải quyết vấn đề đã được phân tích và xây dựng giải pháp

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề án Quản lý kí túc xá sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc35 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docde_an_quan_ly_ki_tuc_xa_sinh_vien_tai_truong_dai_hoc_kinh_te.doc
Tài liệu liên quan