Đề án IP Over ATM

Bốnmôhình:

ƒTruyền thông băng rộng

ƒTruyềnthôngđaphương tiện (Multimedia)

ƒMạng sốtích hợpdịch vụB-ISDN

ƒMạng ATM

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề án IP Over ATM trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề án IP Over ATM trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề án IP Over ATM trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề án IP Over ATM trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề án IP Over ATM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf79 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_an_ip_over_atm.pdf