Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM

Có 3 lớp, lớp 1 có 50 sinh viên, lớp 2 có 42 sinh viên, lớp 3 có 56 sinh viên. Số sinh viên nữ của

lớp 1, 2, 3 lần lượt là: 15, 20, 25. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong 3 lớp thì được sinh viên nữ. Tính xác

suất để sinh này là của lớp 1 hay lớp 3.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đáp án Toán kinh tế - Đại học kinh tế TP HCM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 21/09/2014 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdap_an_toan_kinh_te_dai_hoc_kinh_te_tp_hcm.pdf
Tài liệu liên quan