Cơ thể người

LTS: "Cơ thể người là một trong 12 quyển thuộc bộ sách Mười vạn câu hỏi", được biên soạn bởi đội

ngũ đông đảo các nhà khoa học đầu ngành của Trung Quốc. Sách dùng hình thức trả lời câu hỏi để

giới thiệu, giải đáp những vấn đề liên quan đến cơ thể con người, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu.

Bằng ngôn ngữ dễ hiểu, sinh động, với cách đặt câu hỏi phù hợp với thắc mắc của đa số thanh thiếu

niên, cuốn sách đem đến cho người đọc nhiều điều lý thú, bất ngờ.

Sách do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 2001".

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Cơ thể người trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Cơ thể người trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Cơ thể người trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Cơ thể người trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Cơ thể người trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf150 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfco_the_nguoi.pdf
Tài liệu liên quan