Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song

Thuật toán nhánh cậnlà phương pháp chủ yếu để giải các bài toán tối ưu tổ hợp. Ta sẽ

thực hiện việc đánh giá theo từng bước, nếu không có khả năng tìm thấy kết quả tốt hơn

thì sẽ cắtnhánh đó, không thực hiện tìm tiếp mà chuyển ngay sang nhánh khác. Khi đó,

chỉ ghi nhận các kết quả tốt hơn lúc ban đầu. Nghiệm của bài toán sẽ tốt dần lên do khi

tìm ra kết quả tốt hơn ta sẽ cập nhật lại giá trị hiện thời của bài toán

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Chuyên đề Thuật toán nhánh cận trên môi trường song song trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuyen_de_thuat_toan_nhanh_can_tren_moi_truong_song_song.pdf
Tài liệu liên quan