Chứng bệnh say sóng ở người đi biển

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG BỆNH SAY SÓNG CỦA NGƯỜI

ĐI BIỂN

 K/n chứng bệnh say sóng.

 CBSS có từ xa xưa đến thời các phương tiện cơ

giới hiện đại người ta gọi chung là “chứng say do

chuyển động” (Motion sickness).

 Người ta gọi tên chứng bệnh này theo tên phương

tiện di chuyển

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Chứng bệnh say sóng ở người đi biển trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Chứng bệnh say sóng ở người đi biển trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Chứng bệnh say sóng ở người đi biển trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Chứng bệnh say sóng ở người đi biển trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Chứng bệnh say sóng ở người đi biển trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf64 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchung_benh_say_song_o_nguoi_di_bien.pdf
Tài liệu liên quan