Bài giảng Thoái hoá lipid

Huy động chất béo từ thức ăn và tổ chức mỡ

2 Beta-Oxi hoá Acid béo

3 AB có số Carbon lẻ

4 AB chưa bão hoà

5 Một số điểm chú ý sự oxy hoá AB

6 Thể Ketone

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Thoái hoá lipid trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Thoái hoá lipid trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Thoái hoá lipid trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Thoái hoá lipid trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Thoái hoá lipid trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt31 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 936 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thoai_hoa_lipid.ppt
Tài liệu liên quan