Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid

1.Tổng hợp Acid béo

2.Tổng hợp lipid

3. Tổng hợp Cholesterol

4. Tổng hợp Acid mật

5. Vận chuyển qua phức hợp Lipoprotein

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Sinh tổng hợp Lipid trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt48 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_tong_hop_lipid.ppt
Tài liệu liên quan