Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập

Quản trị bán hàng là hoạt động quản trị của những người thuộc lực lượng bán hàng bao gồm những hoạt động chính như phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra hoạt động bán hàng.

Quản trị bán hàng là một tiến trình kết hợp chặt chẽ từ việc thiết lập mục tiêu cho nhân viên bán hàng, thiết kế chiến lược cho nhân viên bán hàng đến tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên bán hàng.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Quản trị bán hàng - Trần Thị Thập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt135 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 14/01/2016 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_ban_hang_tran_thi_thap.ppt
Tài liệu liên quan