Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin

Trình bày được sơ đồ thoái hóa hemoglobin.

Trình bày được nguyên nhân, các đặc điểm hóa sinh của hội chứng vàng da

Trình bày được bệnh lý do rối loạn tổng hợp Hem và globin.

 

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Chuyển hóa Hemoglobin trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt26 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chuyen_hoa_hemoglobin.ppt
Tài liệu liên quan