Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn

Nêu các nguyên nhân của NTH

2. Chn đoán nhanh Ngng tun hoàn  

. Trình bày được các bước cp cu NTH cơ bn

. Trình bày được cp cu NTH nâng cao

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt38 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cap_cuu_ngung_tuan_hoan.ppt
Tài liệu liên quan