Bài giảng Bệnh lậu

Mô tả được các triệu chứng bệnh lậu cấp ở đàn ông.

Trình bày được các căn nguyên gây viêm sinh dục không do lậu.

Mô tả được các biến chứng của bệnh lậu.

Trình bày được các phác đồ điều trị bệnh lậu.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Bệnh lậu trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Bệnh lậu trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Bệnh lậu trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Bệnh lậu trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Bệnh lậu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt36 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_benh_lau.ppt
Tài liệu liên quan