Bài giảng Áp xe gan do amíp

1.2. Tác nhân gây bệnh

 - Nhiễm E.histolytica 10% dân số/TG: 1% - nước phát triển, 50-80% nước nhiệt đới

 - 2 loại: + E.vegetative histolytica-ăn HC và gây bệnh

 + E.vegetative minuta: ăn VK, không gây bệnh

 - 2 chu kỳ phát triển:

 + Chu kỳ không gây bệnh

 + Chu kỳ gây bệnh

 1.3.GPB: gan P (>90%), phân thuỳ 6,7, một ổ duy nhất, mủ sôcôla

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Áp xe gan do amíp trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Áp xe gan do amíp trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Áp xe gan do amíp trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Áp xe gan do amíp trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Áp xe gan do amíp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt36 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ap_xe_gan_do_amip.ppt
Tài liệu liên quan