300 câu hỏi của bố mẹ trẻ

Đối với trẻsơsinh đủtháng (không dưới 40 tuần mang thai), trọng lượng cơ

thểdao động trong khoảng từ3,2-3,8 kg (trung bình là 3,5 kg), chiều cao 50-53 cm (trung bình là 51 cm) được coi là bình thường. Trọng lượng cơthểvà

chiều cao của trẻsơsinh có thểít hơn mức này nếu trẻ đẻthiếu tháng hoặc

do mẹcó hút thuốc lá, uống rượu.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

300 câu hỏi của bố mẹ trẻ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf72 trang | Chia sẻ: tl92532 | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf300_cau_hoi_cua_bo_me_tre.pdf
Tài liệu liên quan